Drie zorgplichten

Met dit plan geeft de gemeente Ommen invulling aan haar drie zorgplichten uit de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken:

  1. Zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater
  2. Zorgplicht voor doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend regenwater
  3. Zorgplicht voor het nemen van grondwatermaatregelen.