Grof afval verwijderen

Door mechanische zuivering wordt het grove afval, zoals papier, plastic en blad uit het rioolwater gezeefd en samen met het aanwezige zand afgevoerd. Daarna gaat het afvalwater het reinigingsproces in.

Reinigende bacteriën

Op de zuivering zijn bacteriën aanwezig die het water biologisch schoonmaken. De bacteriën zetten de aanwezige stoffen om naar minder schadelijke stoffen EN gebruiken het als voedsel voor hun eigen groei. De bacteriemassa wordt ook wel ‘zuiveringsslib’ genoemd. Zodra de bacteriën het vuil hebben gezuiverd wordt het slib gescheiden van het schone water. Nu kan het water terug de natuur in.

Download meer info over werking RWZI

Waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta

Nederland telt bijna 400 RWZI’s die door waterschappen worden beheerd. Onze gemeente ligt in het beheergebied van waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta.

4 RWZI's

Waar wordt uw afvalwater gezuiverd?

  • afvalwater van Ommen, Varsen en Witharen wordt gezuiverd op de RWZI Ommen
  • afvalwater van Vilsteren wordt gezuiverd op de RWZI Dalfsen
  • afvalwater van Lemele wordt gezuiverd op de RWZI Nijverdal
  • afvalwater van Beerze wordt gezuiverd op de RWZI Hardenberg

Lees minder

Locaties riolering

De plattegrond laat het type riolering per gebied zien. Met het pijltje ‘terug’ op uw internetbrowser kunt u terugkeren naar deze pagina.

naar de Plattegrond