Leeftijd

Circa 4% van de vrijvervalriolering is ouder dan 50 jaar. De groei tussen 2000 en 2009 komt mede doordat drukriolering in het buitengebied (12 km) is aangelegd. Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Aantal kilometers

De meeste kilometers riolering bestaan uit drukriolering. Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Levensduur

De verschillende onderdelen van het rioleringssysteem kennen een technische levensduur en een afschrijvingsperiode. Tot dusver werd de riolering meestal vervangen op basis van leeftijd. Daar willen we verandering in brengen door functiegericht rioolbeheer. Dit is ook één van de speerpunten van de samenwerking Noordelijke Vechtstromen. De effecten daarvan gaan we de komende planperiode voor onze gehele riolering uitwerken.

naar functiegericht rioolbeheer