Gemeenteraad stelt GRP vast

Het Gemeentelijk Rioleringsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Ommen op 21 december 2017. Dit online beeldende beleidsplan is besproken tezamen met onderstaand raadsvoorstel. Klik hier voor het persbericht nadat het college in oktober 2017 instemde met het concept GRP.

Naar het raadsvoorstel (december 2017)